Fysiotherapie bij COPD, diabetes en perifeer arterieel vaatlijden.

Onder begeleiding van deskundige fysiotherapeuten worden in onze praktijk oefen/beweegprogramma’s aangeboden, die speciaal zijn ontwikkeld voor mensen met chronische aandoeningen. De programma’s worden in nauwe samenwerking uitgevoerd met andere (para)medische diensten (arts, praktijkverpleegkundige, diëtist).

De beweegprogramma’s bestaan uit drie stappen:

  • Eerste gesprek en testen. Tijdens dit individuele gesprek wordt een vragenlijst doorgenomen en enkele testonderdelen doorlopen. De testonderdelen bestaan uit een fitheidstest en een aantal gezondheidstesten. Op basis van uw medische gegevens en de informatie uit de testen kan de fysiotherapeut een op maat afgestemd trainingsprogramma voor u opstellen. Verder krijgt u voorlichting en instructies over het ziektebeeld en worden de doelstellingen bepaald en de afspraken gemaakt over de te volgen training.
  • Het beweegprogramma: Het beweegprogramma is aangepast aan uw persoonlijke situatie. De eerste trainingen zijn individueel om u te laten wennen aan het bewegen en de apparatuur. Daarna worden de programma’s in groepsverband gegeven (4-5 personen) met mensen die bekend zijn met dezelfde chronische ziekte. In de groep kunt u elkaar steunen en stimuleren en ervaringen uitwisselen. Tijdens  het programma vinden regelmatig individuele gesprekken met de fysiotherapeut plaats. Aan het einde van het trainingsprogramma volgt de fitheidstest om de resultaten van de training te evalueren.
  • Dagelijks bewegen. Tijdens het beweegprogramma heeft u geleerd om zelfstandig en gezond te bewegen. De nadruk wordt gelegd op de gedragsverandering ten aanzien van het bewegen, opdat u tijdens en na de therapie het bewegen een plaats blijft geven  in uw dagelijks leven. De fysiotherapeut adviseert u welke vormen van bewegen het beste bij u passen en wat voor u mogelijk is.

Hieronder volgt een overzicht van de beweegprogramma’s die in onze praktijk worden aangeboden.

Fysiotherapie bij diabetes mellitus

Dit is diabetes mellitus.

Alle voedingsstoffen die we dagelijks binnenkrijgen, worden in het lichaam omgezet in brand- en bouwstoffen. Zo worden koolhydraten (zetmeel en suikers) in het lichaam omgezet in glucose. Via het bloed wordt de glucose vervoerd naar verschillende organen. Om toegang te krijgen tot de organen is insuline nodig. Bij mensen met diabetes maakt de alvleesklier geen of weinig insuline aan of werkt de door het lichaam aangemaakte insuline onvoldoende. De bloedglucosewaarde in het bloed is daardoor hoger dan normaal. Een hoge bloedglucosewaarde kan verschillende klachten veroorzaken, zoals vermoeidheid, veel plassen en op de lange termijn aantasting van de bloedvaten en zenuwen.

Het doel van bewegen bij mensen met diabetes mellitus.

Bewegen is voor mensen met diabetes extra belangrijk, omdat hierdoor de insuline beter zijn werk kan doen en de bloedglucosewaarde in het bloed wordt verlaagd. Goed en verantwoord bewegen heeft een positieve invloed op de vetstofwisseling, de bloeddruk en de cholesterolspiegel. Dit biedt gunstige randvoorwaarden voor het ziekteverloop van de diabetes mellitus.    

Voor wie is het programma bedoeld?

Het beweegprogramma is bestemd voor mensen met Diabetes Mellitus type ll. Verder zijn er de volgende voorwaarden aan verbonden:

  • De diagnose Diabetes Mellitus type ll dient door de arts te zijn vastgesteld
  • Er is sprake van een verhoogde BMI
  • Er is sprake van een bewegingsarmoede

De opzet van het persoonlijke trainingsprogramma

De beweegprogramma’s zijn zodanig opgezet dat de nadruk komt te liggen op het verbeteren van het uithoudingsvermogen, de kracht en de algemene coördinatie (reactiesnelheid, balans). Op basis van de ingevulde vragenlijst, de uitgevoerde fitheidstest en uw persoonlijke wensen kan het programma goed op u worden afgestemd. Tijdens de trainingssessies worden de belasting en intensiteit van de oefeningen geleidelijk opgevoerd.

De trainingen duren een uur en vinden twee keer per week plaats. Tevens krijgt u oefeningen en instructies mee om het bewegen thuis te onderhouden. Het streven is dat u met plezier gaat bewegen en weer vertrouwen krijgt in uw lichaam met als doel dat u het bewegen een vaste plaats gaat geven in uw dagelijks leven.

De afronding van het beweegprogramma

Na 3 tot 4 maanden volgt een afsluitende vragenlijst en fitheidstest om de resultaten te evalueren en te bespreken. Uw bewegingservaringen en de gedragsverandering met betrekking tot het dagelijks bewegen worden besproken en de fysiotherapeut geeft u adviezen  op welke wijze u het bewegen in uw dagelijks leven kan onderhouden.   

Fysiotherapie bij COPD (Longrevalidatie)

Dit is COPD

COPD (chronic Obstructive Pulmonary Diseases) is een aandoening van de longen en luchtwegen. Het betreft een chronische ontsteking van het slijmvlies van de luchtwegen, die op den duur leidt tot een vernauwing van de luchtwegen en een beschadiging van de longen. Bijbehorende klachten zijn hoesten en slijm opgeven, piepende ademhaling en kortademigheid bij inspanning.

Meer informatie over COPD kunt u vinden op www.longfonds.nl

De doelgroep en de doelstelling van het programma

Het beweegprogramma is bestemd voor mensen met COPD. Een voorwaarde voor deelname is dat de diagnose COPD door de arts is gesteld.

Het beweegprogramma kent de volgende doelstellingen:

  • Het verbeteren van de algemene mobiliteit en spierkracht
  • Het verbeteren van het algemene uithoudingsvermogen
  • Het verbeteren van de ademhalingstechniek
  • Informatie over de aandoening en voorlichting over de gewenste leefstijl

De behandeling van de arts is van groot belang voor uw gezondheidstoestand. U kunt echter ook zelf veel doen om de kwaliteit van uw leven zo goed mogelijk te houden.

De opzet van het beweegprogramma

Op basis van de ingevulde vragenlijst, de uitgevoerde gezondheidstesten (fitheidstest, ademvolumetest) en uw persoonlijke wensen kan het programma goed op u worden afgestemd. Om de doelstellingen te bereiken wordt gebruikt gemaakt van verschillende functionele bewegingsvormen: lopen, traplopen en fietsen. Algemene mobiliteit, spierkracht en coördinatie verbeterende oefeningen maken tevens deel uit van het programma. Tijdens de trainingssessies wordt getracht de belasting en intensiteit van de oefeningen geleidelijk op te voeren.

De trainingen duren een uur en vinden twee keer per week plaats. Tevens krijgt u oefeningen en instructies mee om het bewegen en de juiste ademhalingstechniek thuis te onderhouden. Het streven is dat u weer vertrouwen krijgt in uw lichaam met als doel dat u het bewegen een vaste plaats gaat geven in uw dagelijks leven. 

De afronding van het beweegprogramma

Na 3 tot 4 maanden volgen een afsluitende vragenlijst en gezondheidstesten om de resultaten te evalueren en te bespreken. Uw bewegingservaringen en de gedragsverandering met betrekking tot het dagelijks bewegen worden besproken en de fysiotherapeut geeft u adviezen  op welke wijze u het bewegen in uw dagelijks leven kan onderhouden. Een gezonde leefstijl, een positieve instelling en voldoende lichaamsbeweging hebben een goede invloed op het verloop van de ziekte.

Fysiotherapie bij perifeer arterieel vaatlijden

Dit is perifeer arterieel vaatlijden.

Perifeer arterieel vaatlijden staat voor vaatproblemen in de perifere delen van het lichaam, dus in de armen, benen en voeten. Dit beweegprogramma is bedoeld voor mensen die vaatproblemen in de benen hebben. Het betreft vernauwingen in de beenslagaders ontstaan door slagaderverkalking (artherosclerose). In rust krijgen de benen wellicht nog voldoende zuurstof, maar bij het lopen ontstaat een zuurstoftekort in de spieren. De spieren verzuren en de persoon voelt pijn en kramp in de benen. Door stil te staan verdwijnt de pijn. De klachten worden claudicatio intermittens genoemd, in de volksmond ook wel etalagebenen.

De pijn zit meestal in de kuit, maar kan ook voorkomen in de bovenbenen of de bilspieren. Afhankelijk van de ernst van de vernauwing kunnen de klachten eerder of later tijdens het lopen optreden.

Verschillende oorzaken kunnen een rol spelen bij het ontstaan van het perifeer arterieel vaatlijden: een hoge bloeddruk, diabetes mellitus, een verhoogd cholesterol, overgewicht, roken en leeftijd.

Wanneer de arts bij u perifeer arterieel vaatlijden heeft vastgesteld en u last heeft van claudicatio intermittens kan de arts u verwijzen voor looptraining onder begeleiding van de fysiotherapeut.

Doelstellingen van het beweegprogramma/looptraining

Door de looptraining leert u “door de pijn heen te lopen”. Dit stimuleert de bloeddoorstroming in de benen.

Het vergroten van de loopafstand, waarin u zonder klachten kunt lopen

Het verbeteren van uw algemene uithoudingsvermogen

Voorlichting met betrekking gezonde en actieve leefstijl

De opzet van het beweegprogramma/looptraining

Op basis van de ingevulde vragenlijst, de uitgevoerde gezondheidstesten (fitheidstest, wandeltest) en uw persoonlijke wensen kan het programma goed op u worden afgestemd. Om de doelstellingen te bereiken wordt het accent gelegd op het toepassen van functionele loopoefeningen. Daarnaast worden ook oefeningen gegeven om de kracht en coördinatie (looptechniek, traplopen en balans) te verbeteren. Tijdens de training wordt getracht de belasting en duur van de loopoefeningen geleidelijk op te voeren en leert u “om door de pijn heen te lopen”.

De trainingen vinden twee keer per week plaats. Er wordt overwegend individueel getraind, soms in kleine groepjes. Tevens krijgt u oefeningen en instructies mee om de loopoefeningen thuis te onderhouden. Het streven is dat u weer vertrouwen krijgt in uw lichaam met als doel dat u het bewegen een vaste plaats gaat geven in uw dagelijks leven. 

De afronding van het beweegprogramma

Na 3 tot 4 maanden volgen een afsluitende vragenlijst en gezondheidstesten (wandeltest) om de resultaten te evalueren en te bespreken. Uw bewegingservaringen en de verandering met betrekking tot het dagelijkse “loopgedrag” worden besproken en de fysiotherapeut geeft u adviezen  op welke wijze u het bewegen in uw dagelijks leven kan onderhouden. Een gezonde leefstijl, een positieve instelling en voldoende lichaamsbeweging hebben een goede invloed op het verloop van de ziekte.

Neem contact met ons op

We zullen u zo snel mogelijk te woord staan.

Not readable? Change text. captcha txt