Mimetherapie

De arts heeft bij u een aangezichtsverlamming vastgesteld. De medische diagnose hiervoor is een facialis parese. De arts heeft u hiervoor mimetherapie voorgeschreven. In deze informatie leest u wat een aangezichtsverlamming is en wat de mimetherapie inhoudt.

Een aangezichtsverlamming wordt gekenmerkt doordat u één helft van het gezicht minder of helemaal niet kunt bewegen. De reden is een beschadigde aangezichtszenuw. Er kunnen hiervoor verschillende redenen (ontsteking, operatie, ongeval) zijn. In een groot aantal gevallen is de oorzaak niet bekend en dan is er sparake van een paralyse van Bell.

In een groot deel van de gevallen genezen de verlammingsverschijnselen binnen 6 weken spontaan en compleet. Als de zenuwbeschadiging niet of maar gedeeltelijk is hersteld, dan kunnen de volgende restverschijnselen optreden:

  • Er bestaat een asymmetrie in het aangezicht, in rust en/of beweging
  • Ongewenste bewegingen in het gezicht (bijvoorbeeld het ongewenst dichtknijpen van het oog bij het maken van een glimlach)
  • Bepaalde bewegingen in het gezicht zijn niet goed mogelijk

Samengevat heeft een aangezichtsverlamming een nadelige invloed op de mimiek en kan het ook gevolgen hebben op functies als praten, eten en drinken.

Het doel van mimetherapie is het verbeteren van de asymmetrie in het gezicht, zowel in rust als tijdens beweging. De oefeningen zijn gericht op het leren voelen van spanning en ontspanning in het gezicht, het zo symmetrisch mogelijk bewegen van het gezicht en het leren omgaan met een aangezichtsverlamming. Door veel en regelmatig te oefenen is het streven om meer controle te krijgen over het gezicht en de gezichtsuitdrukking.

De behandeling kan starten zodra er weer enige beweging aan de aangedane kant van het gezicht zichtbaar is. Soms is het zinvol om in de fase dat er nog geen beweging mogelijk is de fysiotherapeut te consulteren voor uitleg, advies en het aanleren van massageoefeningen.

Neem contact met ons op

We zullen u zo snel mogelijk te woord staan.

Not readable? Change text. captcha txt