Veel voorkomende klachten die in onze praktijk worden behandeld zijn:

 • Lage rugpijn
 • Nekpijn
 • Hoofdpijn
 • Pijn in de kaken
 • Schouderpijn
 • Tenniselleboog
 • Heup- en knieklachten
 • Pijn in de enkel
 • Bekkenpijn
 • Sportblessures
 • Spanningsklachten

Bovengenoemde (pijn)klachten krijgen in onze praktijk altijd een behandeling op maat. In zijn algemeenheid is er over deze klachten het volgende te zeggen:

(Lage) rugpijn

Deze klachten kunnen voortkomen uit de gewrichten van de (lage) rug, hierbij is manuele therapie een veel gebruikte behandelvormen. Pijn kan ook veroorzaakt worden door de spieren, in dit geval is dry needling effectief, vaak aangevuld met oefentherapie en houdingsinstructies. Medical taping is hierbij een goede ondersteuning. Ook als er sprake is van uitstralende pijn in het been door druk op een zenuw kan een combinatie van deze therapieën succesvol worden toegepast.

Nekpijn

Deze klacht komen zeer vaak voor en heeft dikwijls ook een relatie met de werkhouding en/of werkdruk (stress). Manuele therapie kan een ondersteuning geven om blokkades op te heffen, dry needling is geschikt om de gespannen spieren behandelen. Vaak worden (werk)houdingsinstructies gegeven en aanvullende oefeningen. Indien nodig, is er aandacht voor de stresscomponent middels ontspanningsoefeningen of eventueel psychosomatische fysiotherapie.

Hoofdpijn

De pijn in je hoofd kent zeer vele oorzaken. Afhankelijk van de gevonden oorzaak is een behandeling mogelijk middels manuele therapie vaak ondersteund door dry needling. De behandeling kan zo nodig worden aangevuld met adem- en ontspanningsoefeningen of eventueel psychosomatische fysiotherapie. Aandacht voor de (werk)houding is hierbij eveneens erg belangrijk.

Pijn in de kaken

De pijnklachten kunnen voortkomen vanuit de kaakgewrichten zelf, maar ook vaak uit de spieren rondom deze gewrichten. Stress speelt in dit klachtenbeeld regelmatig een rol. De behandeling bestaat uit kaakfysiotherapie die aan beide componenten aandacht besteedt. De behandeling kan worden aangevuld met dry needling.

Schouderpijn

Onze praktijk is gespecialiseerd in complexe schouderklachten. Schouderpijn komt voort uit de gewrichten van de schouder en/of de spieren rondom deze gewrichten. Ook de (boven)rug is van invloed op de bewegingen van de schouder. Manuele therapie is hierbij een veel gebruikte behandeling evenals oefentherapie: specifieke oefeningen die gericht zijn op de oorzaak van de klacht. Dry needling kan de behandeling goed ondersteunen.

Tenniselleboog

De tenniselleboog is een doorgaans zeer hardnekkige klacht waarbij de oorzaak vaak ligt in een combinatie van een bewegingsbeperking van het ellebooggewricht en overbelasting van de spieren van de onderarm. Bij de behandeling van pijn rondom de elleboog maken we gebruik van oefeningen, vaak aangevuld met dry needling van de spieren rondom het gewricht van de elleboog. Massage en eventueel medical taping kunnen de behandeling ondersteunen.

Heup- en knieklachten

Pijn in de heup en knie kan worden veroorzaakt doordat het betrokken gewricht is aangedaan of doordat de spieren onvoldoende sterk of soms juist verkort zijn. Ook kan de klacht veroorzaakt worden door bijvoorbeeld een slijmbeursontsteking. De behandeling kan bestaan uit manuele therapie in combinatie met oefentherapie, eventueel aangevuld met medical taping. Er is aandacht voor het looppatroon en zo nodig wordt u geadviseerd contact op te nemen met een podotherapeut. Dry needling kan een goede aanvulling zijn bij de behandeling van deze klachten.

Pijn in de enkel

Vaak worden deze veroorzaakt door een ongeval zoals een “verzwikte enkel”. Het tapen van de enkel in combinatie met aandacht voor het looppatroon en het trainen van de spieren rondom de enkel is dan de meest voorkomende therapie. Als enkelklachten worden veroorzaakt door andere factoren zoals bijvoorbeeld een probleem in de stand van de voet, dan kan een consult van de podotherapeut een zinvolle aanvulling zijn.

Bekkenklachten

Pijnklachten rondom het bekken komen vaak voor tijdens of direct na een zwangerschap. Meestal is er dan een disbalans tussen de kracht van de spieren rond het bekken en de lage rug in relatie tot de dagelijkse belasting van bekken en de lage rug. De therapie bestaat dan uit specifieke (huiswerk)oefeningen om de stabiliteit rondom het bekken te vergroten en aandacht voor de juiste werkhouding.

Bekkenklachten zoals incontinentie en pijn in onderbuik of bekkenbodem worden behandeld met bekkenfysiotherapie.

Sportblessures

Deze klachten worden veroorzaakt door een ongeval, door overbelasting of door een verkeerde belasting. De sportmedische begeleiding bestaat uit het onderzoek naar de oorzaak van de klacht en het behandelen hiervan. Hierbij wordt veel gebruik gemaakt van oefeningen. De behandeling kan eventueel worden ondersteund door medical taping.

Spanningsklachten

In onze praktijk worden veel mensen met spanningsklachten behandeld. De behandeling bestaat uit psychosomatische fysiotherapie en/of adem- en ontspanningstherapie. Het accent van de behandeling ligt hierbij op het lichamelijke deel van uw klacht. Deze behandeling is ook een goede aanvulling op de eventuele behandeling van een psycholoog. Het accent ligt hierbij op het lichamelijke deel van uw klacht.

Neem contact met ons op

We zullen u zo snel mogelijk te woord staan.

Not readable? Change text. captcha txt